Novi High School vs. John Glenn High School - Westland
Live Now

Varsity Girls Soccer

Novi High School vs. John Glenn High School - Westland

Novi High School
MHSAA
VS
John Glenn High School - Westland
MHSAA

John Glenn High School - Westland vs. Star International Academy

Star International Academy
vs
John Glenn High School - Westland

Wayne Memorial High School vs. John Glenn High School - Westland

Wayne Memorial High School
vs
John Glenn High School - Westland

Fordson High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Fordson High School

Fordson High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Fordson High School

John Glenn High School - Westland vs. River Rouge High School

River Rouge High School
vs
John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland vs. Dearborn High School

Dearborn High School
vs
John Glenn High School - Westland

Dearborn High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Dearborn High School

John Glenn High School - Westland vs. Dearborn High School

Dearborn High School
vs
John Glenn High School - Westland

Dearborn High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Dearborn High School

Dearborn High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Dearborn High School

Fordson High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Fordson High School

Fordson High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Fordson High School

John Glenn High School - Westland vs. Stevenson High School

Stevenson High School
vs
John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland vs. Churchill High School

Churchill High School
vs
John Glenn High School - Westland

Churchill High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Churchill High School

John Glenn High School - Westland vs. Churchill High School

Churchill High School
vs
John Glenn High School - Westland

Churchill High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Churchill High School

Franklin High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Franklin High School

Franklin High School vs. John Glenn High School - Westland

John Glenn High School - Westland
vs
Franklin High School

John Glenn High School - Westland vs. Wayne Memorial High School

Wayne Memorial High School
vs
John Glenn High School - Westland

Novi High School vs. Oxford High School

Oxford High School
vs
Novi High School

Novi High School vs. Oxford High School

Oxford High School
vs
Novi High School

South Lyon High School vs. Novi High School

South Lyon High School
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Hartland High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Hartland High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Hartland High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Hartland High School

Novi High School vs. Hartland High School

Hartland High School
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Dearborn High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Dearborn High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Northville High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Northville High School

Novi High School vs. Away

Away
vs
Novi High School

Plymouth High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Plymouth High School

Plymouth High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Plymouth High School

Plymouth High School vs. Novi High School

Novi High School
vs
Plymouth High School